درباره همایش

ما در گروه صنايع  كاغذسازى وبسته بندى همايش درسال ١٣٨٢ با تأسيس شركت و شروع به فعاليت و تجهيز ماشين آلات و  بكارگيرى نيروى كار در ابتدا با خط توليد كاغذبازيافتى (ساده و لاينر) باعرض١٦٠ و گرماژ ١٥٠ گرم فعاليتمان را آغاز كرديم .سپس باتوجه به نيازمنطقه خط كارتن سازى با چاپ ٤رنگ را درسال ١٣٨٧ راه اندازى كرديم.گروه صنعتى همايش باتكيه بر نيروى جوان و تجربه ى مديريتى و عملياتى نيروهاى متخصص در سال ١٣٩١ خط توليد ورق دولايه سينگل Eفلوت و Bفلوت را به خطوط توليد خود اضافه نموده و در همين راستا با هدف جلب رضايت مشترى و ايجاد اشتغال و استفاده حداكثرى از توان مهندسين خود و پيشقدم شدن در عرصه توليد كشور در زمينه ى بسته بندى در سال١٣٩٣ واحد توليد جعبه هاى لمينيت را هم به خطوط توليد خود اضافه نموده و   گام بعدى ما براى تكميل سير خودكفايى  در منطقه  خط توليد  ورق سه لا و ٥ لا مى باشد كه بزودى آن را به خطوط خود اضافه خواهيم كرد.